חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה
מוצרים  >>  מזכיר חברה

מזכיר חברה

תוכנת מזכיר חברה מהווה כלי עזר למזכיר החברה והנהלתה ומסייעת בכל הקשור לניהול המסמכים הרשמיים של החברה הנפקת תעודות מניה, דיווחים לרשויות, מעקב פעילות אחזקות במניות, אג"ח וכדומה. התוכנה מיועדת להנהלת חברות ציבוריות ופרטיות ומשתלבת גם בפעילותם של משרדי עורכי דין המספקים שרותים לחברות פרטיות.

"מזכיר חברה" כוללת מודולים של ניהול ספר בעלי מניות, מעקב אחר בעלי עניין, ניהול והמרה של אופציות ואג"ח, מעקב אחר מינוי דירקטורים ונושאי משרה.

עבודה תחת מערכות הפעלה Win XP , Win2000 ו-VISTA.

מודולים בתוכנת "מזכיר חברה"

מודול ספר בעלי מניות

 • ניהול ספר בעלי מניות ע"פ דרישת הרשויות ותנאי התשקיף.
 • ביצוע הקצאה, העברות, פיצולים, איחודים של תעודות בין בעלי המניות.
 • הדפסת תעודות מניה כולל התאמה ע"י מחולל לכל תעודה.
 • ביצוע הטבה כולל הפקת מכתבים לבעלי המניות והפקת דוחות מרוכזים.
 • ביצוע דיבידנד כולל טיפול בניכוי מס במקור, הפקת מכתבים לבעלי המניות.
 • התוכנה מטפלת בדיווח לתושבי חוץ מכתבים באנגלית ותשלום דיבידנד במטבעות שונים ( מערכת רב-מטבעית דו-לשונית ).
 • הפקת דוחות יתרות, אלפון, ספר בעלי מניות, פנקס העברות, דוח על תעודות, דוח על מספרי מניות, התפתחות הון המניות, מכתבים לבעלי המניות, הדפסת מדבקות ועוד..

דיווחים לרשויות

 • הפקה ע"פ דרישה של הודעה על העברת מניות סעיף 140 לפקודת החברות.
 • הפקה ע"פ דרישה דוח הקצאת מניות סעיף 140 (5) לפקודת החברות.
 • הפקה ע"פ דרישה דוח שנתי ע"פ סעיף 141 (4) לפקודת החברות.

מודול בעלי עניין

 • ניהול בעלי עניין בחברה, דיווח למערכת על שינויים באחזקות בעלי עניין.
 • הפקת דוח בעלי עניין לכל תאריך מבוקש כולל הצגת אחזקות בדילול מלא.
 • הפקת דוח מיידי לבורסה לני"ע על שינוי באחזקות בעלי עניין ( טופס 33 ).
 • מודול אופציות ואג"ח להמרה
 • ניהול ספר אופציות ואג"ח להמרה ע"פ דרישת הרשויות ותנאי התשקיף.
 • ביצוע הקצאה, העברות, פיצולים, איחודים של אופציות בין בעלי המניות.
 • מימוש של אופציות והקצאת מניות ע"פ יחס ההמרה ותמורת המימוש.
 • הפקת מכתב הקצאת מניות ערך המירים למחזיקי האופציות.
 • הפקת דוחות מגוונים יתרות, תנועות, מימושים, דוחות המרה, מכתבי אופציות ועוד.

מודול מעקב דירקטורים ונושאי משרה כולל דיווחים לרשויות

 • ניהול פרטי הדירקטור כולל ניסיון, מכהן בועדות, מכהן בחברות תיגמול וכו'.
 • הפקת דוח מרשם דירקטורים.
 • הפקת דוח שינויים בהרכב הדירקטוריון 140 (4).
 • תקנה 26 – הדירקטורים של התאגיד.
 • דוח מיידי על מינוי דירקטור.
 • דוח מיידי על דירקטור שחדל לכהן.
 • ניהול פרטי נושא משרה כולל נסיון, השכלה, תפקידים וכו'.
 • תקנה 26 (א) – נושאי משרה בכירה בתאגיד.
 • דוח מיידי על מינוי נושא משרה.
 • דוח מיידי על שחדל להיות ב"ע עקב ירידה באחזקתו.
 • דוח מיידי על נושא משרה שחדל לכהן.
סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר