חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה
מוצרים  >>  DANEL Financial Core  >>  דיווחים רגולטורים

דיווחים רגולטורים

חברת דנ-אל ביצעה אפיונים ופיתוחים שונים, ששדרגו את יכולות התוכנה, בהתאם לדרישות רגולציה כגון:

  • פיתוח העלות המתואמת לקופות הגמל ופיתוח שינויים בדוחות לרגולטור עקב כך. 
  • דיווחים ללקוחות בדוח תנועות - דיווח ני"ע בסיכון גבוה וניגוד ענינים. 
  • דיווח נפרד בגין דמי הפצה ובגין דמי ניהול קרנות. 
  • הוראת השעה עניין ההשקעה באג"ח קונצרניות - 2008-9-16- שערוך ני"ע הרלוונטים לפי הגדרתם: שווי הוגן, שווי מתואם, שוק או עלות מתואמת, בכל המערכת. 
  • חישוב והצגת שערוך ע"פ חוזר האוצר בנושא העלות המתואמת 
  • פיתוחים במודול CRM- פרוטוקול ייעוץ בהתאם לתקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות שנכנסו לתוקף ב 1.1.2009. 
  • שינויים בדוחות למס הכנסה - בהתאם לסעיף 9 ג' לחוק התאומים המתיר הפסד ראלי במכירת נכס קבוע בר פחת שאינו רכב פרטי ובמכירת נייר ערך שהוא נכס קבוע. 
  • דיווח לרשות עפ"י דרישת הרשות על דמי ניהול בקרנות ואופן השערוך של ניירות הערך.

     

סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר