חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה

מערכת DanelFC לניהול תיקי נוסטרו

הפתרון של דנ-אל לחברות תומך בכל התהליכים התפעוליים והניהוליים של ניהול ההשקעות של חברות, כולל מענה לדרישות הרגולטוריות לחברות,עפ"י התקינה החשבונאית הנהוגה ועפ"י הנדרש ע"י מס הכנסה.

באמצעות ממשקים מגוונים ומתוחכמים, הפתרון של דנ-אל מאפשר להציג את התמונה הכוללת, ובד בבד לרדת עד לפירוט השורה הבודדת. הפונקציונליות הרחבה של הפתרון מאפשרת לנהל נכסים סחירים, פיקדונות, ניירות ערך בלתי סחירים, הלוואות, ועוד תוך עמידה בתקנות ההשקעה ועמידה בחובות הדיווח לרשויות לפי החוק ותנאי הרגולציה.בנוסף, המערכת נותנת כלים מתקדמים להפקת דו"חות לפי כל חתך אפשרי.

הפתרון של דנ-אל לניהול תיקי נוסטרו כולל את המודולים והפונקציונליות הר"מ:

- בקרת השקעות - חשיפות, תרחישים, ניהול סיכונים.

- Front office - אחזקות.

- ניתוח השקעות - אחזקות / תנועות / תשואות, דו"חות ניהוליים, מחוללי דו"חות.

- קשרי לקוחות - CRM למוצרים.

- Back office - שווי הוגן, פקדונות, הלוואות, חסימות, השאלות, בקרות, דמי ניהול.

- הנהלת חשבונות - ממשק למערכת הנה"ח, דו"חות רווח והפסד, IFRS.

- רגולציה - מס הכנסה לחברות, מס הכנסה ליחידים.

- קרנות גידור

- ממשקים - קליטות בנקים, ממשקי ייבוא, ממשקי ייצוא.

- ערכת אבטחת מידע.

 

סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר