חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה

מערכת DanelFC לניהול קרנות גידור

הפתרון של דנ-אל לקרנות גידור פותח לתת מענה ייחודי לדרישות התפעוליות והניהוליות הייחודיות של קרנות גידור בישראל. הפתרון נותן למנהלי קרנות גידור את הגמישות, המהירות והפונקציונליות הרחבה באמצעותן הם יכולים להתחרות בהצלחה בשוק. הפתרון מאפשר אינטגרציה מלאה של הפונקציונליות הנדרשת, כך שהמנהלים והיועצים יכולים להתפנות להחלטות החשובות ובכך לשרת טוב יותר את המשקיעים.

הפתרון של דנ-אל יסייע לך לתת מענה מהיר וחכם יותר בעולם המאתגר של קרנות הגידור, באמצעות התכונות הבאות:

 • אפשרות לפתיחת קבוצות שונות של קרנות לצרכי מס
 • אפשרות להקמת פרטי משקיעים כולל שיוכם לקבוצה
 • ניהול כרטיס לקוח הכולל סוגי פעולה כדלהלן:
  • סכום השקעה ראשונית
  • הפקדות בתחילת חודש
  • משיכות בתחילת חודש
  • רווחים חודשי מומש
  • רווחים חודשי טרם מומש
  • הוצאות דמי ניהול
  • הוצאות השתתפות ברווחים
 • מהלך שמבצע חלוקת רווחים והפסדים אוטומטית פר משקיע כל רבעון וחלוקה עפ"י סכום רווח שמומש וטרם מומש
 • חישוב דמי ניהול אוטומטי על פי אחוז דמי ניהול חודשי או רבעוני ויצירת תנועות דמי ניהול בכרטיס המשקיע
 • ניהול רווח וחישוב סכום השתתפות ברווחים כולל התחשבות בהפסדים קודמים
 • ניהול מהלך של רווח יציאת משקיע בפעולת משיכה יקטן באופן יחסי גם ההפסד הצבור (במידה וקיים)
 • הצגה והדפסת כרטיס לקוח כולל יתרה חודשית

מעבר ליכולות הפקת דו"חות אד-הוק ודו"חות קבועים באמצעות מחולל הדו"חות המשוכלל של דנ-אל, אנו מספקים מגוון דו"חות מיוחדים לקרנות גידור, המגיעים כחלק מן החבילה:

 • דו"ח מלאי ני"ע ברמת הקרן
 • דו"ח תשואות ברמת הקרן וברמת השותף והשוואה למדדים שונים
 • דו"ח עמלות בנק
 • דו"ח תנועות בנכסים
 • דו"ח ברמת שותף חלקו בנכסים
 • חישוב דמי ניהול
 • חישוב וניהול דמי הצלחה
 • דו"ח שיערוך נכסים לכל תאריך
 • דו"ח רווחיות לפי סוג פעולה
 • ממשק להנה"ח לקרן ולשותפים כולל רווחים מההשקעות
 • דו"ח למס הכנסה לכל שותף כולל רווח שנזקף לזכות כל שותף בתקופה
 • דו"ח שינויים בהון השותפים משיכות והפקדות
 • ייחוס הרווחים ברמת השותף הבודד
 • מהלך חודשי לחלוקת רווחים
  • דו"ח חלוקת רווחים
  • אפשרות ליצוא הדו"חות לגיליון אלקטרוני

בנוסף הפתרון של דנ-אל כולל את המודולים והפונקציונליות הר"מ:

- בקרת השקעות - תקנות והשקעה, חשיפות, תרחישים, ניהול סיכונים, כרטיסיות מסחר, בקרות מסחר.

- Front office - אחזקות, תכנון פעילות, מערכת מסחר, פיצולים.

- ניתוח השקעות - אחזקות / תנועות / תשואות, דו"חות ניהוליים, מחוללי דו"חות.

- קשרי לקוחות - דיווחים ללקוחות, CRM ללקוחות, CRM למוצרים.

- Back office - שווי הוגן, פקדונות, הלוואות, חסימות, השאלות, בקרות, דמי ניהול.

- הנהלת חשבונות - ממשק למערכת הנה"ח, דו"חות רווח והפסד, IFRS.

- רגולציה - מס הכנסה ליחידים, מס הכנסה לחברות.

- ממשקים - קליטות בנקים, ממשקי ייבוא, ממשקי ייצוא.

- ערכת אבטחת מידע.

 

סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר