חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה

מערכת DanelFC לניהול קרנות נאמנות

הפתרון של דנ-אל לקרנות נאמנות נותן מענה לניהול ההשקעות בגופים אלה, תומך בכל התהליכים התפעוליים והניהוליים של ניהול ההשקעות בקרנות נאמנות, כולל מענה לדרישות הרגולטוריות הספציפיות לקרנות נאמנות ומענה לנדרש עפ"י תקנות ההשקעה.

הזנת קלטים, פרמטרים והגדרות לחישובים ולדיווחים:

 • הזנת יתרות מס לקיזוז משנים קודמות תוך הפרדה בין יתרות מחושבות ע"י המערכת לבין יתרות מאושרות ע"י רו"ח
 • קליטת קובץ עמלות תיאורטיות במבנה קבוע
 • מסך יצירות ופדיונות לתאריך לכל קרן ולהדפסה
 • הגדרת אחוזי מס לפי סוג קרן כולל ניהול היסטורי
 • מסך להגדרת אחוזי עמלות תיאורטיות (לצורך חישוב עתודה למס תוך התחשבות בעמלות תיאורטיות)
 • מסך להגדרת עמלות ברוקר פר ני"ע באחוזים, בדולר ומינימום
 • קליטה והצגה של שערים קבועים, שער נמוך ושער גבוה לכל ני"ע/ קרן היסטורי
 • אפשרות לניהול שערים שונים לכל קרן נאמנות
 • הגדרת כרטיסים להנה"ח לפי אפיק/ני"ע, כולל הפרדה בין רווח שמומש לרווח שטרם מומש. הגדרת כרטיסים שונים לרווח נומינלי/ ריאלי/ אינפלציוני

מהלכי חישוב ודיווחים:

 • מהלך אוטומטי של יחוס הוצאות לכל קרן וחישוב מס לשלם ועתודה למס תוך התחשבות במיסים משנים קודמות
 • דו"ח רווח הון מניירות ערך לכל קרן
 • הצגה/הדפסה של יצירות ופדיונות לכל התאריך
 • דו"ח השוואת עמלות
 • דו"ח עמלות תיאורטיות
 • אפשרות להדפסת הכרטסת
 • יצירת פקודות יומן בתחום תאריכים ולקבוצת קרנות מבוקשת
 • יצירת פקודות יומן לרווחים תוך הפרדה בין רווח ראלי לרווח אינפלציוני

הפתרון של דנ-אל כולל את המודולים והפונקציונליות הר"מ:

- בקרת השקעות - תקנות והשקעה, חשיפות, תרחישים, ניהול סיכונים, כרטיסיות מסחר, בקרות מסחר.

- Front office - אחזקות, תכנון פעילות, הקצאה אוטומטית, מערכת מסחר, פיצולים.

- ניתוח השקעות - אחזקות / תנועות / תשואות, דו"חות ניהוליים, מחוללי דו"חות.

- קשרי לקוחות - CRM למוצרים.

- הנהלת חשבונות - ממשק למערכת הנה"ח, דו"חות רווח והפסד, IFRS.

- רגולציה - מס הכנסה ליחידים.

- ממשקים - קליטות בנקים, ממשקי ייבוא, ממשקי ייצוא.

- ערכת אבטחת מידע.

 

סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר