חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה

שאלות נפוצות

התאמות בדנאל למעבר לבנק אוצר החייל במבנה הבינלאומי
התאמות בדנאל למעבר למסד במבנה הבינלאומי
מספרי ניירות חדשים של קסם
פיצולים - איך גורמים ליצירת פיצול ליותר מבנק אחד לכל החשבונות
פיצולים – איך מבוצע הקישור בין החשבון המפצל שנבחר לפיצול והחשבונות שעליהם מבוצע הפיצול
פיצולים - למרות שנבחרו תיקים ומדיניות השקעה – לא מתבצע פיצול עבור תיק אחד או יותר
פיצולים - איך ניתן לבטל ולעדכן פיצול
פיצולים – ההבדל בין כפתור הדפס לכפתור הדפס מסך
הקצאה ע"פ תיק מודל - תוצאת ההקצאה לא יצאה ע"פ המודל מה יכולות להיות הסיבות
הקצאה ע"פ תיק מודל - הוגדרו איסורים וניירות קשורים ברמת החשבון/נייר – והמערכת לא מתחשבת בהם בהקצאה
הקצאה ע"פ תיק מודל - אפיקים לפיצול
הקצאה ע"פ תיק מודל - מסך הקצאה - מה הסיבה ששורת המדיניות השקעה מופיעה צבועה באדום
הקצאה ע"פ תיק מודל - דו"ח מציג שנייר מסויים נקנה פעמיים
מערכת מסחר - הזנת הוראת מסחר מתמשכת
מערכת מסחר - האם ניתן לחסום פעולות לאפיק בחשבון
מערכת מסחר - הוגדר חשבון חדש במערכת, אבל לא ניתן לבצע בו הוראות מסחר. מה הסיבה
מערכת מסחר - האם המערכת מתריעה/חוסמת הוראות סותרות בנייר
מערכת מסחר - במידה ולא רואים חשבונות במסך מערכת המסחר, למרות שהם קיימים במערכת, מה הסיבה
מערכת מסחר - תיק דינאמי – מדוע לא רואים יתרות
מערכת מסחר - בעת הזנת פעולה - אם ברשימת הניירות לבחירה לא מופיע נייר מסויים
מערכת מסחר - במידה והוראה שודרה לבנק, אבל הבנק טוען שלא קיבל אותה
מערכת מסחר - במסך הוראה בודדת – במידה ולא רואים יתרות, או שהיתרות שמוצגות אינן נכונות
מערכת מסחר - מסך הוראה בודדת – איזה סוג פקודה יש לבחור בפעולה על קרן נאמנות ?
מערכת מסחר - מסך "הזמנות בהנפקה" – אם לא מופיעים ניירות בעת לחיצה על כפתור בחירת הנייר
קליטה מהבנקים - בדיקות מקדימות לביצוע קליטת נתונים
קליטה מהבנקים - מסך פרמטרים לקליטה
סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר